Parkering/garage

Alla parkeringar inom området är förhyrda platser, detta måste respekteras!

Är du intresserad av att hyra en garage- eller uteplats? Gå då in på formuläret för köhantering och fyll i din intresseanmälan. I skrivanets stund kostar garageplatserna 700kr och uteplatserna 350kr.

Parkeringsplatserna som finns i kvarteret, både i garagen och utomhus ingår i Muffens Samfällighetsförening. Det är en förening där alla fastighetsägare i kvarteret ingår. Det vill säga Brf Snöplogen, Brf Snöslungan, Brf Sandfickan och KB Sandspridaren (Folksam). Representanter från varje ägare ingår i samfällighetsföreningens styrelse. KB Sandspridaren har representanter som bevakar deras intressen.

Samfälligheten sköter driften av utemiljön ex. snöskottning av gemensamma ytor, gräsklippning av gemensamma ytor, belysning, trottoarer och skötsel av parkeringsplatserna som finns utomhus och platserna som finns i garagen.
I snitt finns det 0,54 st. parkeringsplatser per lägenhet. Därmed är det oftast lång väntetid på en plats. Framför allt till platserna som finns i de två garagen i kvarteret.

Brf:ernas styrelser kan inte påverka hur och vem som ska ha platserna. Detta sköts av DK-fast på uppdrag av Samfällighetens styrelse. Givetvis bevakar representanterna från Brf:ernas styrelser sina intressen i Samfälligheten.

Brf:ernas styrelse kan i regel inte svara på frågor om vilken köplats man har, hur lång väntetiden är, om man önskar byta plats etc. Dessa frågor får ställas till DKfast som sköter administrationen kring alla parkeringsplatser.
DKfast
08-762 76 110
support@dkr.se