Felanmälan

Akuta ärenden som är direkt skadliga för fastigheten, såsom större vattenläckage ring omgående Securitas jourtelefon. Ring endast Securitas i akuta fall, missbruk medför att medlem själv får stå för kostnaden.

Telefonnummer Securitas jour: 08-657 77 50

Vid fel på t.ex. hiss, tvättstugeutrustning, vattenläckage, kontakta styrelsen på brfsnoslungan@gmail.com. Vänligen inkludera namn och lägenhetsnummer.

Fel på t.ex. teknisk utrustning inom lägenheten, stopp i avloppet och problem med tv, bredband och telefoni, hanteras inte av styrelsen.

Övriga akuta ärenden ring någon i styrelsen och gör en felanmälan.

Telefonnummer till styrelsen finns angivna på anslagstavlan i entréhallen.