Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad och säga upp bostadsrättshavaren för utflyttning.

Bostadsrättsföreningen godkänner uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år i taget. Stadgar och trivselregler gäller även för hyresgästen.

Vi rekommenderar att hyreskontrakt skrivs mellan parterna, bostadsrättshavaren och hyresgästen. Om hyresgäst byts under avtalstiden krävs ny ansökan om andrahandsuthyrning.

Blanketter finns att hämta på www.riksbyggen.se. Lämna din ansökan till någon i styrelsen.

Vid uthyrning i andrahand tar föreningen ut en avgift av bostadsrättshavaren enligt stadgarna.