Ändring/renovering av lägenheter

Större ändringar i lägenheter som exempelvis påverkar vatten- eller värmerör, påverkar ventilationen eller liknande kräver tillstånd från styrelsen. Det är exempelvis inte tillåtet att byta ut spiskåpan mot en ventilations-ansluten köksfläkt då det förstör ventilationen för alla i huset. Kontakta styrelsen via mail eller en lapp i brevlådan i nr 5 om du tänker renovera, så kan vi berätta om det krävs tillstånd.