Inflyttning och Utflyttning

Inflyttning

Vi har satt ihop lite information som vi hoppas ska underlätta din/er inflyttning:

– Kontakta Fortum och teckna ett grundabonnemang för el. Kontakta därefter valfri elleverantör och teckna avtal med dessa. Om du inte gör detta kommer lägenheten sakna el.

– Kontakta Telia och anmäl tillträde till lägenheten i syfte att få tillgång till det kollektiva avtal som BRF Snöslungan tecknat med Telia. För beställning skall följande telefonnummer till Telia användas: 020-755766. För mer information, se Lägenhetsinformation -> Telefon, bredband och telefoni.

– Stäm av med säljaren av din lägenhet att denne lämnar lägenhetspärmen i lägenheten. Den innehåller viktig information som är framtagen för att beskriva vårt gemensamma ansvar för bostadsrättsföreningen. Till exempel lägenhetsskötsel, föreningens stadgar samt trivselregler.

– Följande antal nycklar tillhörde lägenheten från starten:

 • 4 st nycklar till ytterdörr
 • 4 st nycklar till ytterdörrens överlås
 • 4 st Nyckelbrickor
 • 3 st nycklar till postfack
 • 2 st nycklar till bokningcylinder i grovtvättstuga

Se till att säljaren åtar sig att överlämna korrekt antal nycklar för att undvika att du själv drabbas av framtida kostnader för komplettering av nyckelsats.

– Följande utrustning tillhör lägenheten, kontrollera detta med säljaren:

 • 2 st digitalboxar Arris VIP1113L inkl fjärrkontroller m.m.
 • 1 st IP telefoni modem (om säljaren har hämtat ut ett sådant. I annat fall kontaktar du styrelsen för uthämtning.)
 • 1 st grillgaller (avsett att användas på de gemensamma grillarna på gården)

– Om du vid något tillfälle har för avsikt att hyra ut din lägenhet i andra hand så behövs styrelsens godkännande för detta.

Utflyttning

– Kontrollera att du har rätt antal nycklar i lägenhetens nyckelsats. Saknas det nycklar till överlåset, kontakta först styrelsen och sedan företaget “Bysmeden” för kompletteringsanskaffning. Övriga nycklar kan kompletteras hos valfri låssmed. Du får själv bekosta de nycklar som du förlorat. Följande antal nycklar ingick från start:

 • 4 st nycklar till ytterdörr
 • 4 st nycklar till ytterdörrens överlås
 • 4 st Nyckelbrickor.
 • 3 st nycklar till postfack
 • 2 st nycklar till bokningcylinder i grovtvättstuga

– Till lägenheten hör följande utrustning och ska lämnas kvar:

 • 1 st lägenhetspärm
 • 1 st grillgaller (om du har hämtat ut ett sådant från styrelsen)
 • 2 st digitalboxar Arris VIP1113L inkl fjärrkontroller m.m.
 • 1 st IP telefoni modem (om du har hämtat ut ett sådant från styrelsen)

– Se till att avsluta dina abonnemang hos elleverantör, Fortum och Telia.

– Det är aldrig tillåtet att lämna grovsopor i soprummet, inte ens vid utflyttning. Grovsopor måste du/ni själva transportera till återvinningscentralen, t.ex. vid Sätra, Östberga eller Högdalen.

– Inför utflyttning gör Bostadsrättsföreningen Snöslungan en avflyttningskontroll i lägenheten. Syftet med avflyttningskontrollen är att säkerställa att inga bostadsrätter överlåts som har brister avseende föreningens ansvarsområden. Det är ett hjälpmedel för att bevara standarden i fastigheten samtidigt som det minskar risken för skadehändelser.