Gemensamma utrymmen

Cykelrum/barnvagnsrum

Det finns 2 cykel- och barnvagnsrum i hus nr 5 och 1 cykel- och barnvagnsrum i hus nr 11. Observera att dessa utrymmen inte är till för mopeder/motorcyklar eller för förvaring av utrustning som hör till lägenheterna.

Cyklar och barnvagnar får inte låsas fast i vattenledningar och dylikt.

Tvättstuga

Det finns en grovtvättstuga i hus nr 11. Bokning av tvättstugan sker på en tavla inne i tvättstugan. Glöm inte att ta bort din markering och städa efter dig när du är klar!

Varje lägenhet är dessutom utrustad med tvättmaskin och torktumlare.

Miljörum

Det finns 1 miljörum med olika behållare för hushållsavfall, hushållsplast, färgat glas, ofärgat glas, metall, kartonger, tidningar, batterier, småel och glödlampor.

Källsortering skall ske enligt anvisningar.

Paketera soporna väl innan de läggs på avsedd plats. Skrymmande material/kartonger ska packas ihop väl då utrymmet är begränsat. Fördela soporna i behållarna så att inte någon behållare blir överfull.

Grovavfall och kemiska produkter måste man själv lämna till kommunens kretsloppscentral. Grovavfall är sådant avfall som är skrymmande och/eller så tungt att det inte får plats i behållaren. Närmaste kretsloppscentraler finns i Sätra, Östberga och Högdalen.

För gemensam trevnad, hjälp till att hålla snyggt i miljörummet!

Parkering/garage

Alla parkeringar inom området är förhyrda platser, detta måste respekteras!

Är du intresserad av att hyra en garage- eller uteplats? Gå då in på formuläret för köhantering och fyll i din intresseanmälan. I skrivande stund kostar garageplatserna 700kr och uteplatserna 350kr.

Parkeringsplatserna som finns i kvarteret, både i garagen och utomhus ingår i Muffens Samfällighetsförening. Det är en förening där alla fastighetsägare i kvarteret ingår. Det vill säga Brf Snöplogen, Brf Snöslungan, Brf Sandfickan och KB Sandspridaren (Folksam). Representanter från varje ägare ingår i samfällighetsföreningens styrelse. KB Sandspridaren har representanter som bevakar deras intressen.

Samfälligheten sköter driften av utemiljön ex. snöskottning av gemensamma ytor, gräsklippning av gemensamma ytor, belysning, trottoarer och skötsel av parkeringsplatserna som finns utomhus och platserna som finns i garagen.
I snitt finns det 0,54 st. parkeringsplatser per lägenhet. Därmed är det oftast lång väntetid på en plats. Framför allt till platserna som finns i de två garagen i kvarteret.

Brf:ernas styrelser kan inte påverka hur och vem som ska ha platserna. Detta sköts av DK-fast på uppdrag av Samfällighetens styrelse. Givetvis bevakar representanterna från Brf:ernas styrelser sina intressen i Samfälligheten.

Brf:ernas styrelse kan i regel inte svara på frågor om vilken köplats man har, hur lång väntetiden är, om man önskar byta plats etc. Dessa frågor får ställas till DKfast som sköter administrationen kring alla parkeringsplatser.
DKfast
08-762 76 110
support@dkr.se

Gården

Föreningen har en trevlig utegård med utemöbler, två stycken murade grillar samt lekplats. Lägenheterna har av praktiska skäl varsitt grillgaller.

Det är allas ansvar att städa efter sig när man har använt grillplatsen – töm askan från grillarna, töm papperskorgen vid behov m.m.