Lägenhetsinformation

Bopärm

Alla lägenheter har en Bopärm med skötsel- och bruksanvisningar för lägenheten. Bopärmen tillhör lägenheten och skall vid utflyttning lämnas över till nästa ägare.

Balkong

Ingenting får fästas/sättas upp på husets fasad eller balkongräcken utan styrelsens skriftliga tillstånd. Det är inte tillåtet att ha saker hängande på utsidan av räcket på balkongen.

Balkongen skall ha ett vårdat utseende.

Vindskydd på balkongen skall vara i en färg som överensstämmer med husfasaden (grå/vit).

Nycklar

Följande nycklar tillhör lägenheten:

  • 4 st nycklar till ytterdörr
  • 4 st nycklar till ytterdörrens överlås
  • 4 st Nyckelbrickor
  • 3 st nycklar till postfack
  • 2 st nycklar till bokningcylinder i grovtvättstuga

Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga till lägenheten tillverkade nycklar (inklusive extratillverkade nycklar).

Uppge för köparen/mäklaren hur många dörrnycklar du har. Saknas någon kvitterad nyckel till överlåset är säljaren skyldig att på egen bekostnad byta cylinder och anskaffa 4 st nycklar till den nya cylindern. Kontakta styrelsen vid behov.

För att göra extra nycklar till överlåset, kontakta först styrelsen och sedan företaget “Bysmeden” för kompletteringsanskaffning. Övriga nycklar kan kompletteras hos valfri låssmed.

OBSERVERA! Omläggning av cylindrar och anskaffning av nycklar måste ske via föreningens styrelse som har behörighetsavtal med låssmed.

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna. Detta innebär att köparen vid en eventuell framtida försäljning är, gentemot sin köpare, skyldig att på egen bekostnad låta lägga om cylindrarna och anskaffa 4 st nycklar, under förutsättning att den nya köparen ställer krav på detta.

Telefon, bredband och telefoni

Brf Snöslungan har tecknat ett gruppavtal med Telia om tillgång av fibernätet till alla lägenheter. För dig som boende innebär det att du har tillgång till Digital-tv, med kanalpaketet ”Lagom” d.v.s. 18 kanaler, bredband med bandbredd 100/100 Mbit/s och bredbandstelefoni, direkt via nätverksuttaget.

För bredbandstelefoni står den boende själv för samtalsavgiften.

För att kunna nyttja tjänsterna utrustades lägenheterna vid upplåtelsen med 2 st digitalboxar inkl fjärrkontroller m.m.

Dessa tillbehör tillhör lägenheterna och får inte tas bort/flyttas vid en försäljning av lägenheten och flytt därifrån. För problemfri drift krävs Telias originaldelar/tillbehör.

Som boende/nyinflyttad bör du observera att du inte får Telias tjänster automatiskt, utan du måste ansluta dig till respektive abonnemang (bredband, tv, telefoni) hos Telias kundtjänst. Du/ni kan inte överta ett abonnemang från en tidigare boende, utan ni måste teckna ett eget abonnemang. Ring till Telia och uppge att ni är nyinflyttade i BRF Snöslungan, som har ett gruppavtal med Telia. Ni får då personliga anslutningsuppgifter, koder samt information om hur ni går tillväga.

Föreningen har inga som helst reservdelar för boxarna, sladdarna osv. Detta innebär att: Vid eventuella driftfel/störningar måste ni själva kontakta Telia.

Telia kundtjänst 020-755 766.
Telia support 020-240 250.

Uppge alltid din adress och lägenhetsnummer vid kontakt med supporten.

Vattenskador – förebygggande åtgärder

Vid vattenläckage, kontakta omgående någon i styrelsen.Vi bör göra allt vi kan för att förebygga vattenskador. Alla behöver påminnas om § 27 i stadgarna.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Huvudkranar för vatten finns utanför lägenheterna på varje våningsplan. Styrelsen har tillgång till nycklar för att snabbt kunna stänga vattenkranar vid läckage.

Vid ägarbyte av lägenheter kan styrelsen komma att göra en okulärbesiktning, främst avseende ingrepp i installationer.

Huvudsäkring

Vid överbelastning av el i lägenheten utlöses en automatsäkring som man själv kan återställa i lägenhetens säkringsskåp. Om det inte hjälper att återställa automatsäkringen så har troligen även lägenhetens huvudsäkring blivit överbelastad. Den säkringen måste då bytas. Styrelsen har nyckel till skåpet i trapphuset där huvudsäkringen finns. Kontakta styrelsen om ni misstänker att en huvudsäkring måste bytas.

Vitvaror

Inbyggda/fast installerade vitvaror med tillhörande bruksanvisningar (kylskåp, frys, spis, fläkt, tvättmaskin och torktumlare) tillhör lägenheten och skall vid utflyttning från lägenheten överlämnas till köparen.

Ändring/renovering

Större ändringar i lägenheter som exempelvis påverkar vatten- eller värmerör, påverkar ventilationen eller liknande kräver tillstånd från styrelsen. Det är exempelvis inte tillåtet att byta ut spiskåpan mot en ventilations-ansluten köksfläkt då det förstör ventilationen för alla i huset. Kontakta styrelsen via mail eller en lapp i brevlådan i nr 5 om du tänker renovera, så kan vi berätta om det krävs tillstånd.